• -vyhotovovanie geometrických plánov
  • -vytyčovanie hraníc pozemkov, osadenie rodinných domov
  • -poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností
  • -vybavovanie stavebných povolení