Služby

Kategória: Obsah
Vyberte si zo širokej ponuky našich služieb:
 
  • vyhotovovanie geometrických plánov
  • vytyčovanie hraníc pozemkov, osadenie rodinných domov
  • polohopisné a výškopisné meranie pre projekčné účely
  • porealizačné zameranie inžinierskych sietí (voda, plyn, kanalizácia, el. prípojky)
  • poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností
  • príprava podkladov pre dedičské konanie, majetkoprávne usporiadanie
  • vybavovanie stavebných povolení
  • zabezpečenie všetkých prevodov nehnuteľností formou zmlúv, vydržaní, súdnych žalôb
 
V spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. Anny Kecerovej Veselej, ktorá poskytuje komplexné právne  služby so špecializáciou na majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, zabezpečujeme aj vyhotovenie zmlúv o prevode vlastníckeho práva (kúpna, darovacia, zámenná zmluva...), zmlúv o zriadení vecného bremena, dohôd prípadne žalôb o zrušenie podielového spoluvlastníctva, návrhov na vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, dodatočné dedičské konania a pod.

 

JUDr. Anna Kecerová Veselá, advokátka

Advokátska kancelária, Nám. SNP 2/2, RAJEC

tel. 041/5422633

fax 041/5424664 
 

Návštevy: 16650