Firma Vlastimil BIELIK – geodetické práce vznikla v roku 1992 za účelom poskytovania komplexných geodetických a kartografických prác, ktoré by svojou kvalitou, cenovou a časovou dostupnosťou zabezpečili spokojnosť všetkých svojich klientov. 

Firma je zameraná na inžiniersku geodéziu (vyhotovenie mapových podkladov, zameranie prieskumných diel a pod.) V roku 2008 vznikla dcérska spoločnosť BV PLAN s. r.o., Fačkov 72, ktorá vykonáva  geodetické práce v oblasti katastra nehnuteľností ( geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov).  Konateľom spoločnosti je Vlastimil Bielik.

V súčasnosti je firma technicky plne vybavená a pripravená splniť požiadavky na geodetické a kartografické práce na všetkých úrovniach.